Informujemy, że z dniem 01.08.2011 firma McKenzie Service zmienia siedzibę firmy z ul. Zeglarskiej 11/1 na ulicę  Jana Stanki 7/1. Pozostałe dane firmy tzn. NIP oraz Regon, a także  telefony pozostają bez zmian.W związku z powyższym prawidłowa nazwa i adres firmy brzmi:

McKenzie Service

Ul. Jana Stanki 7/1

52-423 Wrocław

NIP 894-104-57-89, REGON 930873461

As of the 01/08/2011 McKenzie Service will be moving address from 11/1 Zeglarska Wroclaw to

McKenzie Service

Ul. Jana Stanki 7/1

52-423 Wrocław


Our Vat And company nurmbers still remain the same. all phone numbers also remain the same.

NIP 894-104-57-89, REGON 930873461